Curriculum Vitae

Isabelle Van den Bosch studeerde in 2005 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Leuven na haar vijfjarige rechtenopleiding. In 2006 studeerde ze van dezelfde universiteit af met een Master-na-Master Criminologische Wetenschappen met focus witteboord-criminaliteit (cum laude). Ze begon in september 2006 te werken in een regionaal advocatenkantoor en ging bij DLA Piper UK LLP van start in september 2008, nadat ze bijkomend een Master-na-Master in Business Law (Magna cum laude) behaalde aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2 september 2014 is zij benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. In het najaar van 2017 besloot zij een eigen kantoor op te richten (www.vandenbosch-advocaten.be).

Isabelle is actief in alle belangrijkste gebieden van handels- en contractenrecht. Ze heeft een ruime ervaring in het opstellen van verschillende soorten handelsovereenkomsten maar evenzeer het voeren van procedures in dat verband.

Verder adviseert ze regelmatig over kwesties inzake transportrecht, beslagrecht, consumentenrecht, bouwrecht en verzekeringsrecht. De kern bestaat in het begeleiden – zowel voor als buiten de rechtbank  – van zelfstandigen en ondernemingen.

Expertise – enkele referenties

 1. Procesvoering in verband met geschillen in de volgende gebieden:
 • Nationaal/internationaal handelsrecht
 • International privaatrecht en internationale handhavingsprocedures met betrekking tot rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke beslissingen
 • Uitvoering en beëindiging van distributie- en leveringsovereenkomsten
 • Transport- en vrachtclaims
 • Ondernemingsgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verbodsactieprocedures in verband met de consumentenregelgeving
 • Verzekeringsrecht en burgerlijke aansprakelijkheid
 • Bankgaranties en andere zekerheden
 • Inbeslagnemingen
 • Verklaringen van vorderingen in een insolventieprocedure
 • Burgerlijke vorderingen in strafzaken met betrekking tot de witteboordencriminaliteit
 • Invordering van schulden en inning van facturen
 • Huurrecht
 • ….
 1. Juridisch advies en het opmaken van contracten:
 • Opmaken en herzien van handelsovereenkomsten (leveringsovereenkomsten, agentuur, distributie, franchise, merchandising, handelshuurovereenkomsten, enz.)
 • Opmaken en herzien van transport-, opslag- en logistieke overeenkomsten
 • Herzien en opmaken van algemene voorwaarden, B2B and B2C
 • Begeleiding in verzekeringsvereisten voor projecten
 • Nakijken van verzekeringscontracten, bouwovereenkomsten en huurcontracten
 • Assisentie bij het maken van samenwerkingsovereenkomsten
 • ….

PUBLICATIES

 • ‘Kosteloze Borgtocht’, Brugge, VANDENBROELE, 2007, 102p.;
 • ‘De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid’, De Hoge Raad, 2/2008, p. 4 e.v.;
 • ‘De bevrijding van de kosteloze persoonlijke zekerheidssteller – procedureel’, Tijdschrift voor Rechters in Handelszaken, februari 2008;
 • ‘Cautionnement à titre gratuit’, Tijdschrift voor Rechters in Handelszaken’, februari 2008;
 • ‘Bevrijding van de voormalige echtgenoot van de verschoonbaarverklaarde gefailleerde’, N.K. 2008, afl. 1, p. 103-105;
 • ‘De nieuwe regeling inzake oneerlijke handelspraktijken: ook toepasselijk op vastgoedtransacties’, NNK 2009, afl. 1, p. 3-15;
 • ‘De vergunning voor toeristische verhuurkantoren’, NNK 2009, afl.2, p. 31-36;
 • ‘Schadevergoeding vanwege de overheid bij onbereikbaarheid van de handelszaak’, NNK 2009, afl. 3, p. 64-73;
 • ‘De overdracht van de handelszaak – nieuwe wetgeving en recente ontwikkelingen’, 2009, STORY PUBLISHERS en Studiecentrum Vastgoed- en Financieel Recht K.U.B., bijdrage  m.b.t. ‘De overname van een handelszaak ingevolge een gerechtelijke reorganisatie – implicaties van de nieuwe wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen’;
 • ‘Nieuwe regels voor de minnelijke schikking voor zelfstandigen die de wetgeving overtreden inzake de vergoeding van zelfstandigen bij de hinder door openbare werken’, NNK 2010, afl. 1, p. 46;
 • ‘KBO: ondernemingsnummer actuele stand van zaken’, NNK 2010, afl. 2, p. 10-21;
 • ‘De mogelijkheid tot uitoefening van een boekhoudkundig beroep in het kader van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, NNK 2010, afl. 3, p. 32-34;
 • ‘De vervanging van de “Wet op de Handelspraktijken” door de “Wet betreffende de Marktpraktijken en de Consumentenbescherming”’ deel 1, NNK 2011, afl. 2,  p. 13-19;
 • ‘De bestrijding van reclameronselaars’, NNK 2011, afl. 4, p. 19-20;
 • ‘Het algeheel verbod op de afwerving van cliënteel is in strijd met de Dienstenrichtlijn’, NNK 2011, afl. 4, p. 42-44.
 • ‘Ondernemingen kunnen hun gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen zelf aanpassen’, NNK 2012, afl. 1, 39-40.
 • ‘Wijzigingen van de regeling betreffende de schadevergoeding voor zelfstandigen ingevolge wegenwerken’, NNK 2012, afl. 1, 56-57.
 • ‘De nieuwe Europese Richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’, NNK 2012, afl. 4, 7-13;
 • ‘Afschaffing van de neerleggingsvereiste bij het voorrecht van de niet-betaalde verkoper van bedrijfsmaterieel’, NNK 2013, afl. 3, 13;
 • ‘De advocatenakte’, NNK 2014, afl. 2, 33-34;
 • ‘De hervorming van de wetgeving inzake de continuïteit van ondernemingen’, NNK 2014, afl. 2, 16-21;
 • ‘Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten’, Gent, LARCIER, 2015, 387p.;
 • ‘Law à la Mode: The dangers of unused trademarks; demonstrating reputation; lowering the cost of retail rent in Hong Kong; Brexit update; and more’, 22 mei 2017;
 • ‘De werking van het Nationaal Pandregister’, NNK 2018, afl. 1, 3-5;
 • ‘Twee nieuwigheden inzake verjaring’, NNK 2018, afl. 1, p. 27-29;
 • ‘De oprichting van het Nationaal Register Solvabiliteit’, NNK 2018, afl. 3, 29-33;
 • Noot onder Cass. 15 mei 2017 – “De (door)werking van art. 1285, eerste lid B.W. bij de minnelijke aanzuiveringsregeling”, Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, p. 363-374;
 • Noot onder Hof van Beroep Bergen dd. 14/02/2017 – Over art. 1251,3° B.W. en de mede-debiteurs onder collectieve schuldenregeling”, Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, p. 375-383;
 • ‘Krachtlijnen van het nieuwe Insolventierecht’, NNK 2018, afl. 4, 34-41;
 • ‘Wijzigingen Wetboek van Economisch Recht: een overzicht’, NNK 2019, afl. 2, 9-17.

PRESENTATIES EN SEMINARIES

 • 24 januari 2008: spreker op een seminarie georganiseerd door Uitgeverij VAN DEN BROELE betreffende de positionering van de ‘Kosteloze Borg(tocht)’, te Antwerpen;
 • 4 maart 2008: spreker op een conferentie georganiseerd door de ‘Nationale Unie van Rechters in Handelszaken’ betreffende aspecten van faillissementen en zekerheden, te Antwerpen;
 • 20 oktober 2008: lezing over ‘De kosteloze borgtocht – De lege ferenda’ voor C.K.V. (Centrale KredietVerlening) Raad van bestuur en juridische team, te Waregem;
 • 15 september 2009 en 23 september 2009: spreker op een studienamiddag ‘De overdracht van de handelszaak – nieuwe wetgeving en recente ontwikkelingen’, (samenwerking tussen STORY PUBLISHERS en Studiecentrum Vastgoed-en Financieel Recht K.U.B.), lezing betreffende  ‘De overname van een handelszaak ingevolge een gerechtelijke reorganisatie – implicaties van de nieuwe wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen’, te Rillaar;
 • 11 juni 2010: spreker op een studiedag betreffende ‘Transport’, georganiseerd door VOKA Antwerpen-Waasland, lezing over ‘Contracten in het internationaal handelsverkeer’, te Antwerpen;
 • 1 december 2010 en 16 december 2010: spreker op een studienamiddag ‘De grondige hervorming van de Wet op het Consumentenkrediet’, (samenwerking tussen STORY PUBLISHERS en Studiecentrum Vastgoed-en Financieel Recht HoGent.), lezing betreffende  ‘De financiële aspecten van de aangepaste WCK’, te Gent;
 • 17 januari 2013: spreker op legal lunch georganiseerd door DLA Piper UK LLP: “Aandachtspunten bij uw international handelsagentuur- en distributieconracten”, te Antwerpen;
 • 12 juni 2014: spreker op legal lunch georganiseerd door DLA Piper UK LLP: “Modernisering van het zekerheidsrecht: potentieel van invloed op elke commerciële relaties”, te Antwerpen;
 • 13 juni 2016: voorzitter panel en spreker op studiedag georganiseerd door Wolters Kluwer (M&D Seminars) rond “Borgtocht”, diverse capita selecta verbonden aan het boek uitgegeven te 2015, te Leuven;
 • 5 oktober 2017: spreker op de jaarlijkse notariële studiedag NNK, thema “het Wetboek Economisch Recht, een notarieel gerichte kennismaking met dit rijk gestoffeerde aanbouwwetboek”, i.s.m. Maklu Uitgevers, te Rillaar;
 • 24 oktober 2017: voorzitter panel en spreker op studiedag georganiseerd door Wolters Kluwer (M&D Seminars) rond “Persoonlijke Zekerheden”, te Sint Niklaas,
 • 8 december 2017: voorzitter panel en spreker op studiedag georganiseerd door Wolters Kluwer (M&D Seminars) rond “Persoonlijke Zekerheden”, te Sint Niklaas – deel2;
 • 22 augustus 2018: Webinar Days “Een shorttrip doorheen de figuur Borgtocht” – Mechelen – Kluwer;
 • 24 september 2019: Webinar “Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten” – Mechelen – Kluwer.

PROFESSIONELE ERVARING

 • November 2018 – heden: opstart eigen kantoor – Van den Bosch Advocaten
 • September 2014 – heden: plaatsvervangend rechter bij de Ondernemingsrechtbank (voorheen: Rechtbank van Koophandel) Antwerpen
 • 2008-2017: Advocate, DLA PIPER UK LLP
 • 2006-2008: Advocate, Mattijs, Van Roy, Voet & C°

LIDMAATSCHAPPEN

 • Sinds 2006: Lid van A.I.J.A. (International Association of Young Lawyers)
 • Sinds februari 2008: permanent lid van het rechtstijdschrift ‘Nieuw Notarieel Kwartaalschrift’ (NNK, voordien: Waarvan Akte) met publicaties over handelsrecht, m.i.v. zekerheden en beslag
 • Sinds september 2019: bestuurslid Balie Antwerpen afdeling Verbintenissenrecht.