Praktijkdomeinen

Het kantoor is gespecialiseerd maar veelzijdig met de nadruk op ondernemingsrecht in de meest brede zin van het woord en voor alle betrokken partijen in dat verband.

De focus ligt daarbij op:

 • Handels-en ondernemingsrecht;
 • Burgerlijk recht;
 • Algemeen contracten-en verbintenissenrecht, m.i.v. algemene voorwaarden en specifieke overeenkomsten;
 • Invorderingen en uitvoering lastens debiteuren;
 • Opstart en sluiting van ondernemingen;
 • Aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht;
 • Privaat bouwrecht en aanneming;
 • Vastgoedrecht;
 • Kredieten en insolventie, daarin begrepen beslagrecht;
 • Vennootschapsrecht;
 • Beleid inzake personeel-en samenwerkingsverbanden;
 • Transport-en Verkeersrecht;
 • Consumentenrecht;
 • Strafrecht;
 • Huurrecht;
 • ….

 

Het kantoor beschikt over een ruime expertise in deze materies en daarenboven heeft Isabelle Van den Bosch binnen deze rechtstakken, reeds talrijke boeken en artikels gepubliceerd en wordt zij vaak als expert geconsulteerd inzake voordrachten omtrent deze topics. Tevens is zij sinds 2014 plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Er wordt getracht een volledige dienstverlening te kunnen aanbieden en dit omvat zowel het verlenen van advies als nakijken en opstellen van contracten en specifieke documenten, het opstarten van procedures en cliënten verdedigen voor de rechtbank, in het hele land.

Elk dossier krijgt daarbij de vereiste aandacht en inzet. Bovendien werkt het kantoor met diverse andere dienstverleners samen zodat – wanneer het dossier dit vereist – een totaalpakket kan worden aangeboden (bijvb. boekhouders, fiscalisten, notarissen etc.). Ook heeft het kantoor goede internationale connecties en samenwerkingen zodat ook grensoverschrijdend kan gewerkt worden.

 

 

Consider the reason of the case, for nothing is law that is not reason.

Sir John Powell.